Velkommen

På denne hjemmeside kan du finde oplysninger om Sanderum Badminton. Hvis du vil vide hvordan du bliver medlem, hvilke haller vi spiller i og hvad det koster i kontingent, så find oplysningerne ved at klikke ind på de relevante menupunkter.

Læs mere


Generalforsamlingen 2016

Ved generalforsamlingen den 23. februar 2016 var der genvalg til Torben Andreasen, Kasper Lorenzen og Finn Lorenzen. Regnskab og beretning blev enstemmigt godkendt. Der var ingen indkomne forsl

Læs mere

Klubturneringen 2016 - vindere

Der var god tilslutning til årets klubturnering med efterfølgende præmieoverrækkelse og landgangsbrød. Vindere: Seniorer: HD 1: Jack Røsling/Steen Pedersen HD 2: Finn Lorenzen/Jørgen Ditlevsen

Læs mere

Ledige baner

Vi har pt. ingen ledige baner. Kontakt venligst Finn Lorenzen på tlf. 21 77 14 17 eller info@sanderum-badminton.dk hvis du vil på venteliste.

Læs mere

Kalender

12. dec. 2016

Juleafslutning, 12/12 kl. 18.30

Sanderumhallen

12/12/16 00:00 - 12/12/16 00:00

Så er det tid til den årlige juleafslutning med spil og landgangsbrød --- og lidt at skylle det ned med.

Vi spiller godt en time og går så i cafeteriet.

Landgangsbrød sponsoreres af klubben. Øl og vand kan købes til høkerpris.

Tilmelding senest 5/12 til Holger, tlf. 29709089 eller anhol@dsa-net.dk.

Sponsorer