Velkommen

På denne hjemmeside kan du finde oplysninger om Sanderum Badminton. Hvis du vil vide hvordan du bliver medlem, hvilke haller vi spiller i og hvad det koster i kontingent, så find oplysningerne ved at klikke ind på de relevante menupunkter.

Læs mere


Generalforsamlingen 2016

Ved generalforsamlingen den 23. februar 2016 var der genvalg til Torben Andreasen, Kasper Lorenzen og Finn Lorenzen. Regnskab og beretning blev enstemmigt godkendt. Der var ingen indkomne forsl

Læs mere

Klubturneringen 2016 - vindere

Der var god tilslutning til årets klubturnering med efterfølgende præmieoverrækkelse og landgangsbrød. Vindere: Seniorer: HD 1: Jack Røsling/Steen Pedersen HD 2: Finn Lorenzen/Jørgen Ditlevsen

Læs mere

Ledige baner

Vi har pt. en ledig bane mandag kl. 18:20-19:10 i Sanderumhallen og en ledig bane torsdag kl. 18:30-19:45 i Klostermarkhallen. Kontakt venligst Finn Lorenzen på tlf. 21 77 14 17 eller info@sanderum

Læs mere

Kalender

29. aug. 2016

Sæsonen starter i Sanderumhallen

Sanderumhallen

29/8/16 00:00 - 29/8/16 00:00

Børnetræning fra kl. 16:30 til 18:20
Seniorer spiller fra kl. 18:20-21:00

1. sep. 2016

Sæsonen starter i Klostermarkhallen

Klostermarkhallen

1/9/16 00:00 - 1/9/16 00:00

Seniorer spiller kl. 18:30-19:45

Sponsorer