Logo
Sanderum Badminton

Nyheder

Generalforsamling 2021

Skrevet af FL

Dato 17-04-2021

Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag den 13. april udenfor Sanderumhallen grundet corona restriktioner.

Formandens beretning: Sæsonen bar i høj grad præg af coronaens indtog. Alle indendørs fritidsaktiviteter i Klostermarkhallen og Sanderumhallen var i store dele af sæsonen lukket ned. Dette medførte desværre også at alle planlagte sociale arrangementer i 2020 og i foråret 2021 ikke har kunnet gennemføres.

Bestyrelsen håber at den kommende sæson bliver uden coronanedlukninger og ser meget frem til at kunne starte på en frisk efter sommerferien.

Økonomi: Klubben har fortsat en fin økonomi. Regnskabet 2020 balancerer med et lille overskud grundet mindre udgifter til bl.a. halleje og bolde.

Formandens beretning og regnskabet blev godkendt.

Medlemskontingentet: Bestyrelsen vedtog at de medlemmer, som fortsætter i næste sæson, kun skal betale halvt kontingent. Dette for at kompensere for manglende spilletid under coronaen.

Valg til bestyrelsen: Formand Holger Mikkelsen, bestyrelsesmedlem Torben Bang og bestyrelsesmedlem Kasper Lorenzen blev alle genvalgt.

Børnetræner søges: Holger har efter mange års tro tjeneste valgt at stoppe som børnetræner. Klubben skal derfor finde en ny træner, som kan være klar til at tage over efter Holger når den nye sæson starter ca. 1. september. Fint hvis der er en interesseret blandt vores medlemmer eller tidligere medlemmer.

 

Andre nyheder

Hurra - nyt trænerteam til børn/unge er fundet i egne rækker!

Efter sommerpausen tiltræder Mikkel Pavia Hansen som ny ungdomstræner med Tenna P. Mortensen som assistent

Læs mere

Tilmelding til ny badmintonsæson - børn og motionister

Velkommen til alle onsdag den 11. august 2021 i Sanderumhallen

Læs mere

Haltider

Spilletider i Sanderumhallen og Klostermarkhallen.

Læs mere

Sponsorer

Arbejdernes Landsbank
Klik på logoet for at læse mere